Přebíjení

Bezdýmé prachy LOVEX firmy Explosia a.s.
Manuál obsahuje: rozdělení prachu, jeho určení, popis vlastností a přehledné tabulky navážek - Reloading